“Wawa Qhatuna” qalltapa ukhamarusa mayjt’awinakapa jichha pachakama

Puno markasana utjirinakasti wawa qhatutwa niya kimsa tunka maratpacharakiwa utjxi

24 de Diciembre del 2017 - 14:17 » Textos: Mayda Lope » Fotos: Mayda Lope

Nayra pachanakatpacha Tatituna arkirinakapasti, paya tunka phisqani uru saraqkipansti, tatituna yuriwipa kikipa am tapxi utanakana, ukatakisti maya suma k’uchuruwa askichapxi Jesus Wawa yuriñapataki.

Aka pustuchawinsti utjañapapuniwa Jesus sata wawana awki, taykapa ukhamaraki reyes magos sata, Melchor, Gaspar y Baltazar, maya awatiri khititi jiwasa jaqiru uñtata Jesus wawa yuriwi uñjatayna.

Ukxarusti, walja ñiq’ita lurata uywanaka, awatirinaka, ukhamarusa, jisk’a qutanaka, qullunaka, quqanaka, uskupxi.

Puno markasana utjirinakasti wawa qhatutwa uka yanaka althapipxi, aka wawa qhatusti niya kimsa tunka maratpacharakiwa utjxi.Aka wawa qhatusti inuqawataynawa jilata Antropólogo, Walter Tapia Bueno, kunawrasatixa p’iqt’katayna Instituto Americano de Arte sata, uka jach’a uta, ñiquita yanaka Pucará jilatanakana luratanakapa aski pacha ch’amanchañataki.

Jilata Andres Lope Choque, jupawa aka wawa qhatuna qalltatpacha alxiritayna, jupati niya pusi tunka maraninawa aski puni yatirakinasti ñiquita ÿanaka luraña, jichhasti niya paqallqu tunka maranisinsti amtarakiwa uka pachanaka , “mä qhawqhanikiritanwa wawa qhatuna alxijinakaxa ukankayatanwa Saturno Tacca, Margartia Carrión, yaqha jilatanakampi, akanakasti Pucará markatkamakiritanwa. 

Jiwasanakarusti jilata, Walter Tapia jupawa jawsupxiritu.Niyakiti purinipxiritha ukasti jaqinakaxa luratanakasa uñxatasinsti walpunwa muspharapxiri.Nayrapachasti wawa qhatuxa parque Pino uka chiqana apasiritaynasti, ukatsti k’atampi uka yanaka luririnaka utjipansti, apasiritaynawa parque Mariátegui uka chiqanrakwa, qhipxarusti avenida Progreso, uka chiqanwa apasisti sarakiwa jilata Walter Rodriguez, jiwasana utjawinakasa irnaqiri “Aka wawa qhatusti ch’ullqinchasirakiwa k’atampi aka ñiq’ita yanaka luraskañakitaki, janiwa Arequipa markata apanitjamakiti yisut lurata yanakjama”, sarakinawa.Mayjaru Kiptata. 

Jichha pachansti janiwa nayra pachanjamaxiti ñiqita suma luratiriwa, jichhaxa jani yanakakxiwa qullqi laykukisa lurasxaspa ukhamakiwa siwa jilata Walter Rodríguez.Ukxarusti jilata Gary Mariscal sata, director regional de Cultura de Puno, p’iqinchirista sarakiwa uka mayjaru kiptatanakasti ukama puniñapawa jichha pachanqxa siwa. 

¿Jiwasanakasti kamsaraktansa ukatuqitsti?¿taqiniti wawa qhaturu sartana?

Lo más leído